Siste dokument

06.04.2021
Styre og nemder 2021

Her er styre og nemder i laget for 2021....

Last ned document

06.04.2021
Aktivitetar for 2021

Her er dei planlagde aktivitetane for 20...

Last ned document

Lagshytta Nordfjordtunet

Den nye lagshytta ved Hummelsund

 

NORDFJORDTUNET i HUMMELSUND er det nye tilholdsstedet, adressa er Tofterøyvegen 599:

Beliggenheit:
Den 28.04.2009 vart den nye fritidseiendomen til Nordfjordlaget i Bergen overteken. Eiendomen ligg ved den gamle handelsstaden Hummelsund i Sund kommune. Området er godt skjerma for vind, er sydvendt med mykje sol og med fin utsikt. Eiendomen ligg tett ved sjøen med eige naust og flytebryggje rett ved. Staden er barnevenleg med ca 40 min kjøyring fra Bergen sentrum.

Tilkomst:
Fra Bergen følg man riksvei 555 til Sotra og videre mot Sund/Steinsland. Tak av ved skiltet Tofterøy på Steinsland og følg vegen videre forbi ”Havtun” og dernest Hummelsund. Det er lett og god adkomst frem til tomten via felles privat veg. Det er ikkje så lett å legge inn eit kart, men dersom ein går inn på www.norgeskart.no og søkjer på Hordaland som fylke, Sund som kommune og skriv inn gnr 17, bnr 65 så får ein tydeleg fram kor hytta ligg.

Eiendom:
Tomten er på 944 m2 og har gnr 17, bnr 65 og 38. Rundt huset vart det i 2015 asfaltert samtidig som større terasse vart laga. Det er rikelig med parkeringsplasser, forstøtningsmur har fått påsatt gjerde etter at laget overtok. Ved naustet,  ca 22 m2 stort med loft på 12 m2, er det bygd massiv kai med gråsteinsfront og kaidekke i bakkant av naustet er tredekke. Naustet er antatt bygd i 1950.

Fritidshusert er på ca 126 m2 og bygget i 1998. Det er fult møblert med nokre møbler fra gamle Fjordtun ved Os samt en del nyanskaffelser. 1.etg: Stue, Kjøkken, soverom (med dobbel sovesofa), vaskerom, bad, entre og bod.  2. etg.: 3 soverom med totalt 8 sengeplasser. Dyner og puter til alle soveplasser. Sengetøy må tas med.

Båter:
Laget hadde med seg fra Os den gamle færingen, denne vart hoggen opp sommaren 2018. Det er anskaffa ein ny trebåt som no er ferdig oppussa. I tillegg har laget ein 15 fot plastbår av type BEVER 450 med no ein 20 HK  4-takts påhengsmotor med snorstart. Den gamle 2-taktsmotoren var for ustabil og er teken på land for overhaling. I naustet vil det være årer og noko utstyr, også nokre redningsvester, men det er nok best at den enkelte sjølv tek med det som er nødvendig. Plastbåten er sjølvlensande og vil liggje ute inntil flytebryggja. Den enkelte må sjølv ta med drivstoff. Motoren vil bli teken inn om vinten.

Bruk/leie av Nordfjordtunet:
 Alle laget sine medlem står fritt til å bruke/leige Norfjordtunet.  På heimesida under kalender vil det gå fram når det er ledig. Laget vil sjølv disponere nokre helgar for å holde åpent hus med utførelse av dugnad.  Om nokon ønskjer det , er det også mogleg å leige plastbåten, den kan leies uavhengig av leige av hytta.

Det er ein del utgifter å ha Nordfjordtunet. Prisen er no kr 250 pr person pr døgn når eit av lagets medlem leiger hytta. Barn under 16 år går fritt. Leiga gjeld for heile hytta fra klokken 12 til klokken 12 neste dag. Ved åpa hytte er det kr 100 pr person. Alle som er med på dugnad får gratis overnatting. For ikke medlemmer er leia den doble, kr 500 pr person, så det kan fort løne seg å bli medlem. For leie av båtene vil vi forsøke å gjere det slik at dei som nytttar båten med motor, betaler etter skjønn og bruk når en leier hytta. Skal en berre nytte båten ein dag er leiga kr 250. Vi skal forsøke å få laga til retningslinjer for bruk av båtar og hytta hengt opp på tavla i hytta. Dersom ein bestiller hytta for ein dag eller helg og likevel ikkje kan nytte reservasjonen, må det betalast ein kompensasjon på kr 500 ( tilsvarande 2 vaksne eit dagn) når avbestillinga kjem inn seinare enn 10 dagar før bestilt tidspunkt.

For å bestille bruk av hytta kan ein sende mail til laget sin postkasse:post@nordfjordlaget.no Den fungerar dessverre ikkje altid like bra , om du får feilmelding send e-post til bjoaa-e@online.no. så tek vi det derifra.

Dersom man kun ønsker å ta turen utom en dag uten å foreta reservasjon, er det også mulighet for å kunne komme inn. Tilgang til nøkkel kan bli ordna ved å ta kontakt med Torgeir Evjen, mobil 913 80 681, Bjørn Aage Eide mobil 905 45 669, eller Alf Kråkenes mobil 472 63 728.

Medlemsskap og oppgjer for leige av hytta eller båt kan innbetalest på konto nr 0530 07 89198 eller Vipps 543317.
 
Utenfor den nye lagshytta,stor parkeringsplass.
.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2021:
Mars:
4 - 6 mars: Margrete Moldestad Hopland
31. mars - 4. april: Harald Hovstad
4.april - 7. april: Margrete Moldestad Hopland
 
 April:
22 - 25. april: Trond Kråkenes
 
Mai:
8 - 9 mai: Nordfjordlaget, dugnad.
12 - 15 mai: Arild Eikenæs Vengen
21 - 24 mai: Torgeir Evjen
28 - 30 mai: Margerete Moldestad Hopland
 
Juni:
05 - 06 juni: Jon Egil Austrheim
12 - 16 juni: Sirianne Hellerud.
25 - 27 juni: Jon Egil Austrheim
22 - 24 juni: Birte Kamille Øen
 
Juli:
1 - 4 juli: Lennart Fjell
5 - 19 juii: Endre Warholm
23 - 26 juli: Arve Kråkrnes
30 - 1. aug.: Enok Myklebust.
 
August:
2 - 8 august: Arve Kråkenes
8 - 15 august : Jon Egil Austrheim
28 - 29 august: Nordfjordlaget. dugnad.
31 - 02. september: Terje Moldestad.
 
September:
3 - 5 september: Øystein Eide , leiger også plastbåten lørdag 4.
17 - 19 september: Turi Gjengedal
 
Oktober:
8 - 10 oktober : Svere myklebust,
 
2022:
 Juni:
3 - 6 juni: Torgeir Evjen
 Juli:
11 - 25.juli: Endre Warholm

?>