Siste dokument

07.04.2024
Styre 2024

...

Last ned document

23.02.2024
Aktivitetar 2024

...

Last ned document

Lagshytta Nordfjordtunet

Den nye lagshytta ved Hummelsund

 

NORDFJORDTUNET i HUMMELSUND er det nye tilholdsstedet, adressa er Tofterøyvegen 599:

Beliggenheit:
Den 28.04.2009 vart den nye fritidseiendomen til Nordfjordlaget i Bergen overteken. Eiendomen ligg ved den gamle handelsstaden Hummelsund i Sund kommune. Området er godt skjerma for vind, er sydvendt med mykje sol og med fin utsikt. Eiendomen ligg tett ved sjøen med eige naust og flytebryggje rett ved. Staden er barnevenleg med ca 40 min kjøyring fra Bergen sentrum.

Tilkomst:
Fra Bergen følg man riksvei 555 til Sotra og videre mot Sund/Steinsland. Tak av ved skiltet Tofterøy på Steinsland og følg vegen videre forbi ”Havtun” og dernest Hummelsund. Det er lett og god adkomst frem til tomten via felles privat veg. Det er ikkje så lett å legge inn eit kart, men dersom ein går inn på www.norgeskart.no og søkjer på Hordaland som fylke, Øygarden som kommune og skriv inn gnr 117, bnr 65 så får ein tydeleg fram kor hytta ligg.

Eiendom:
Tomten er på 944 m2 og har gnr 17, bnr 65 og 38. Rundt huset vart det i 2015 asfaltert samtidig som større terasse vart laga. Det er rikelig med parkeringsplasser, forstøtningsmur har fått påsatt gjerde etter at laget overtok. Ved naustet,  ca 22 m2 stort med loft på 12 m2, er det bygd massiv kai med gråsteinsfront og kaidekke i bakkant av naustet er tredekke. Naustet er antatt bygd i 1950.

Enebolingen er på ca 126 m2 og bygget i 1998. Det er fult møblert med nokre møbler fra gamle Fjordtun ved Os samt en del nyanskaffelser. 1.etg: Stue, Kjøkken, soverom (med dobbel sovesofa), vaskerom, bad, entre og bod.  2. etg.: 3 soverom med totalt 8 sengeplasser. Dyner og puter til alle soveplasser. Sengetøy må tas med.

Båter:
Laget hadde med seg fra Os den gamle færingen, denne vart hoggen opp sommaren 2018. Det er anskaffa ein ny trebåt som no er ferdig oppussa. I tillegg har laget ein 15 fot plastbår av type BEVER 450 med no ein 20 HK  4-takts påhengsmotor med snorstart. Den gamle 2-taktsmotoren var for ustabil og er teken på land for overhaling. I naustet vil det være årer og noko utstyr, også nokre redningsvester, men det er nok best at den enkelte sjølv tek med det som er nødvendig. Plastbåten er sjølvlensande og vil liggje ute inntil flytebryggja. Den enkelte må ta med drivstoff.

Bruk/leige av Nordfjordtunet:
 Alle medlemmer i Nordfjordlaget står fritt til å leige Norfjordtunet. Det er mogleg å leige plastbåten uavhengig av leige av hytta. Laget sjølv vil disponere nokre helgar for å hplde ope hus og dugnad.

Når eit medlemmer av laget leiger hytta så betaler medlem kr 300  pr døgn. andre som er med og som ikkje er medlem betaler kr 400  Når nokon som ikkje er medlemmer leiger hytta, så er leiga kr 600 pr vaksen person. Barn under 16 år går gratis. Leiga gjeld for heile hytta fra klokka 12 til klokka 12 neste dag. Ved åpa hytte er overnatting gratis.

Når ein reserverer hytta må ein gje opp kor mange voksne som skal vere med og om dei er medlem eller ikkje. Full leige må betalast inn på laget sin konto nr 0530 07 89198 eller Vipps 543317 seinast 5 dagar før leiga tek til. Merk betalinga med dato for leige og navn. Vert det fleire eller ferre vaksne ordnast dette i etterkant. Ved innbetalt leige vil ein få tilgang til koden til nøkkelskapet. 

Ved avbestilling av reservasjon seinare enn 10 dagar før bestilt tidspunkt må ein betale ein kompensasjon på kr 600 Om ein alleriie har betalt fulll leige vil differansen bli refundert.

Dei som leiger hytta betaler for bruk av båt etter skjønn. Skal ein berre nytte båten ein dag er leiga kr 250. Retningslinjer for bruk av båtar og hytta vert hengt opp på tavla i hytta.

For å bestille/reservere bruk av hytta kan ein sende mail til laget på :post@nordfjordlaget.no. (Dersom du får feilmelding så send e-post til bjoaa-e@online.no )

Dersom ein kun ønsker å ta turen utom hytta ein dag uten å foreta reservasjon, er det også anledning for å kunne kome inn. Tilgang til nøkkel kan bli ordna ved å ta kontakt med Torgeir Evjen, mobil 913 80 681, Bjørn Aage Eide mobil 905 45 669, eller Alf Kråkenes mobil 472 63 728.

Medlemsskap og oppgjer for leige av hytta eller båt kan innbetalest på konto nr 0530 07 89198 eller Vipps 543317.
 
 
 
Utenfor den nye lagshytta,stor parkeringsplass.
.
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
2023
April:
28 - 30 april: Trond kråkenes.
 
Mai:
6 - 7. mai: Nordfjordlaget, dugnad
18 - 21. mai: Arild Eikenæs  Vengen
 
 
Juni:

24. juni: Nordfjordlaget , jonsokfeiring
 
Juli:
14 - 15 juli Harald Hovland.
August:
4 - 6 august Anne-Mari Haram
17 - 18. august Reinert Emmerhof
 
September:
15 - 17. sep.: Turi Gjengedal.
30 - 01 okt: Nordfjordlaget
 
Oktober:
11 - 13. okt.: Herdis Bergesen
 
November:
10 - 12. november: Odd Arne Moe
 
Desember:
1 - 3. desember: Einar Bjarkø
 
2024:
 
Mars:
1 - 3. mars : Odd Sverre Arnestad
8 - 10. masr: Endre Warholm

April:
20 - 21. april: Sebastian von Hofacker
 
Mai:
2 - 5. mai: Leidulf Norvald Alsaker
18 - 20.mai: Lennart Fjell
 
Juni:
22. juni: Nordfjordlaget
 
Juli:
5. - 8. juli: Arve Kråkenes
18. - 22. juli: Ruth Else Mehl Eide
29 - 4. august: Endre Warholm
 
August:
4 - 11.august: Kristian Stangebye