Siste dokument

16.03.2022
Aktiviteter i NL 2022

Her er oppført dei viktigaste akt...

Last ned document

16.03.2022
Styre og nemder i NL for 2022

Her er styret og nemder for dette å...

Last ned document

Bygdelag informerer om Nordfjordlaget i Bergen
Publisert av: B.Aa.Eide - 24. mai 2010

.

Kjølsdalen Krins

Det er kjekt å sjå at bygdelag i Nordfjord finn det interessant å informere om Nordfjordlaget i Bergen.

På heimesida til Kjølsdalen Krins er det vist foto av den nye lagshytta/huset med ein kort oppfordring til å orientere seg om Nordfjordlaget i Bergen. Mange har nok nokre nære slektningar eller kjende i Bergen som kanskje ikkje veit at laget eksisterer og som har ein unik eiendom med båtar tilgjengelig for interessert.

Sjå omtalen via denne link http://www.kjolsdalenkrins.no/