Siste dokument

03.05.2020
Aktiviteter for 2020

Sjå vedlagt fil for informasjon...

Last ned document

11.03.2019
Aktivitetar 2019

Her finn du planlagde aktivitetar for 20...

Last ned document

11.03.2019
Styre og nemder for 2019

Her finner du oversikt over styre og men...

Last ned document

Bygdelag informerer om Nordfjordlaget i Bergen
Publisert av: B.Aa.Eide - 24. mai 2010

.

Kjølsdalen Krins

Det er kjekt å sjå at bygdelag i Nordfjord finn det interessant å informere om Nordfjordlaget i Bergen.

På heimesida til Kjølsdalen Krins er det vist foto av den nye lagshytta/huset med ein kort oppfordring til å orientere seg om Nordfjordlaget i Bergen. Mange har nok nokre nære slektningar eller kjende i Bergen som kanskje ikkje veit at laget eksisterer og som har ein unik eiendom med båtar tilgjengelig for interessert.

Sjå omtalen via denne link http://www.kjolsdalenkrins.no/

?>