Siste dokument

07.04.2024
Styre 2024

...

Last ned document

23.02.2024
Aktivitetar 2024

...

Last ned document

Årsmøte i Nordfjordlaget i Bergen
Publisert av: B.Aa.Eide - 21. feb 2022

.

Då er det tid for eit nytt årsmøte i Nordfjordlaget i Bergen. For at de ikkje skal gløyme det, så er laget vårt det eldste reine bygdelag i Norge. Vi håpar å kunne fortsette å vere det eldste laget i mange år enno. Å avholde åsmøte er ein del av laget sitt arbeid. Der kjem både den økomomiske tilstanden fram og ikkje minst  korleis  utviklinga i laget er. Møt fram så får det vete meir.

Årsmøte vil verte gjennomført tysdag 15. mars kl 19:00 i lokala til Bergen Domkirke Sogn, Marken 34.  Det vil bli sendt ut innkalling saman med innbetaling av medlemskap for komande år i løpet av denne veka.

Kontigenten er den same som før. Vi håpar alle tidlegare og ikkje minst nye kan støtte laget vidare. Få gjerne med andre kjente, nordfjordingar og eller andre som har gode forhold til Nordfjord, til å verte med i laget. Lagshytta med båtar kan vere kjekt å nytte for dei flest både store og små.