Siste dokument

07.04.2024
Styre 2024

...

Last ned document

23.02.2024
Aktivitetar 2024

...

Last ned document

Ein vellykka basar 2021
Publisert av: B.Aa.Eide - 25. nov 2021

.

Så er den tradisjonelle basaren i november vel gjennomført. Det var upåklagleg frammøte av både store og små. Åresalget gjekk strykande og i mellom salga vart vi underheldt av ein ung musikkar. Han er velkomen tilbake neste år også.

Resultatet av basaren var omlag som tidlegare år og gjev ei kjærkomen inntekt til drifta av laget. Å drifte eit lag med eige hus kostar meir for kvart år dessverre.

Utan velvillige gjevarar av gevinstar kunne vi ikkje ha gjennomført ein basar, så mange takk til alle dei som sponsa laget med fine gåver. Takk også til dei som deltok på basaren og kjøpte årar, håpar dei fekk ei kjekk stund.