Siste dokument

16.03.2022
Aktiviteter i NL 2022

Her er oppført dei viktigaste akt...

Last ned document

16.03.2022
Styre og nemder i NL for 2022

Her er styret og nemder for dette å...

Last ned document

17. mai 2019
Publisert av: B.Aa.Eide - 13. mai 2019

.

Nordfjordlaget stiller med fana i Hovudprosesjonen.  Det vert som vanleg nynorskgudsteneste i Domkyrkja kl. 09.00. Det har vore ein tradisjonJon at lagsfanene har delteke, men i år har vi ikkje fått nokon til å stille med fana.   

Hovudprosesjonen har oppmøte kl 09:45 og bygdelaga går samla i kolonne for kulturorganisasjonar - kolonne 5.

Oppmøte på Koengen. 

 

?>