Siste dokument

07.04.2024
Styre 2024

...

Last ned document

23.02.2024
Aktivitetar 2024

...

Last ned document

17.mai 2018
Publisert av: B.Aa.Eide - 18. apr 2018

.

Så er det snart 17. mai igjen. Nordfjordlaget vil stille med fana i prosesjonen i år også.

I år vert det flaggborg i Hovudprosesjonen. Det vil seie at alle bygdelagsfanene går først og deretter alle lagsfolka i samla flokk. Dette har vore forsøkt tidlegare også og då har det ikkje gått heilt som tiltenkt. Folk har gått inn under si lagsfane. Tanken bak forslaget er at når ikkje alle laga har så mange under eiga fana kan dette gjamnast ut når alle går samla. Er noko usikker på korleis det kjem til å gå, men vi gjer eit forsøk.

Det er også snakk om å ha flaggborg i domkyrkja om morgenen. Det er retteleg staseligt å sjå alle lagsfanene i koret under gudsttjenesta, men spørsmålet er om nokon kan tenje seg å bære lagsfana under denne stunda?

Frå  17.mai komiteen har vi fått vite at Hovedprosesjonen starter på Koengen kl. 10.30, men alle må være ferdig oppstilt til kl. 10:15.

I år stiller vi i kolonne 3.

Om det er nokon av våre merittertelagsfolk/veteranar som ønskjer plass på seniortribuna på Torgalmmeninngen under hovudprosesjonen så tek vi gjerne i mot ønskje for vidare formidling.