Siste dokument

16.03.2022
Aktiviteter i NL 2022

Her er oppført dei viktigaste akt...

Last ned document

16.03.2022
Styre og nemder i NL for 2022

Her er styret og nemder for dette å...

Last ned document

Årsmøte i Nordfjordlaget 2018
Publisert av: B.Aa.Eide - 26. feb 2018

.

Det vert årsmøte i Nordfjordlaget torsdag den 15. mars kl 19 i Bergen Domkirke Sokn, Bryggen 13  .Sjå vedlagt innkalling. 

 

 

 

 

 

INNKALLING TIL  ÅRSMØTE 2018

 

 

I lokalene til Bergen Domkirke Sokn, Bryggen 13.

 

 

Torsdag 15. mars 2018 kl 19:00

 

 

Sakliste:

 

1.     Valg av ordstyrar

2.     Valg av referent og to personar til å signere referat

3.     Årsmelding 2017

4.     Regnskap 2017

5.     Heving av medlemskap fra kr 150 til kr 250 frå 2019.

6.     Orientering om planer for laget i 2018

7.     Status omkring tilstand og planer for lagshytta i Hummelsund.

8.     Val av styre og nemder

9.     Innkomne saker til årsmøtet

 

Saker som ein vil ha behandla på årsmøtet må være styret i hende innan mandag  5. mars.

 

 

Helsing styret

?>