Siste dokument

03.05.2020
Aktiviteter for 2020

Sjå vedlagt fil for informasjon...

Last ned document

11.03.2019
Aktivitetar 2019

Her finn du planlagde aktivitetar for 20...

Last ned document

11.03.2019
Styre og nemder for 2019

Her finner du oversikt over styre og men...

Last ned document

Årsmøte i Nordfjordlaget 2018
Publisert av: B.Aa.Eide - 26. feb 2018

.

Det vert årsmøte i Nordfjordlaget torsdag den 15. mars kl 19 i Bergen Domkirke Sokn, Bryggen 13  .Sjå vedlagt innkalling. 

 

 

 

 

 

INNKALLING TIL  ÅRSMØTE 2018

 

 

I lokalene til Bergen Domkirke Sokn, Bryggen 13.

 

 

Torsdag 15. mars 2018 kl 19:00

 

 

Sakliste:

 

1.     Valg av ordstyrar

2.     Valg av referent og to personar til å signere referat

3.     Årsmelding 2017

4.     Regnskap 2017

5.     Heving av medlemskap fra kr 150 til kr 250 frå 2019.

6.     Orientering om planer for laget i 2018

7.     Status omkring tilstand og planer for lagshytta i Hummelsund.

8.     Val av styre og nemder

9.     Innkomne saker til årsmøtet

 

Saker som ein vil ha behandla på årsmøtet må være styret i hende innan mandag  5. mars.

 

 

Helsing styret

?>