Siste dokument

06.04.2021
Styre og nemder 2021

Her er styre og nemder i laget for 2021....

Last ned document

06.04.2021
Aktivitetar for 2021

Her er dei planlagde aktivitetane for 20...

Last ned document

Mange i 17. mai toget under lagsfana
Publisert av: B.Aa.Eide - 17. mai 2016

.

nordfjordlaget i hovedprosesjonen

Så er snart 17. mai over for denne gong. I år som tidlegare var Nordfjordlaget tidleg på plass på Koengen for oppstilling. Mange samla seg bak fana før avgang og endå fleire kom til etter kvart.

Mange Nordfjordingane ønskte å gå under lagsfana og ein ganske stor gjeng av lystige pesonar deltok, store som små. Eit svært vellykka innslag i hovedprosesjonen og vi vart nok positivt lagt merke til. Nordfjordsongen vart framførd både i prosesjonen og etter innkomst på festplassen. Når det også kjem ønskje om å verte medlem i laget, er det berre kjekt.

Rett før avgang:

      

Snart i mål, festplassen i sikte etter 2,5 time frå oppmøte:

       

 

 

 

?>