Siste dokument

06.04.2021
Styre og nemder 2021

Her er styre og nemder i laget for 2021....

Last ned document

06.04.2021
Aktivitetar for 2021

Her er dei planlagde aktivitetane for 20...

Last ned document

Asfaltering rundt hytta
Publisert av: B.Aa.Eide - 19. okt 2015

.

Som bestemt på årsmøtet, er no plassen rundt hytta asfaltert. Noko mørk no, men det vil lysne etter kvart. Vegen ned til hytta er også asfaltert, eit samarbeid med dei andre brukarane av vegen.

Forhåpentlegvis vert det mange år til at ein igjen må til å renske ugras. Ugraset heldt på å ta overhand og det var ikkje nok med ein dags dugnad for å få kontroll på ugraset. Vi ønskte å nytte tida til anna vedlikehald på dei oppsette dugnadsdagane enn å renske på ugras.

?>