Siste dokument

03.05.2020
Aktiviteter for 2020

Sjå vedlagt fil for informasjon...

Last ned document

11.03.2019
Aktivitetar 2019

Her finn du planlagde aktivitetar for 20...

Last ned document

11.03.2019
Styre og nemder for 2019

Her finner du oversikt over styre og men...

Last ned document

Vellykka dugnad
Publisert av: B.Aa.Eide - 10. mai 2015

.

Laurdag 9.mai var det dugnad på lagshytt med godt arbeidsver. 9 personar var frammøtte og vi fekk gjort mykje.

Plastbåten vart teken på land og reingjort etter ein lang vinter ute, teken utigjen og starta opp, motoren gikk som den skulle. Hytta vart reingjort innvendig og ein starta så smått på å skrape veggen og vinduslistene. Topp-planken på rekkverket vart også skrapa heilt fri for maling, som saman med hytte-veggen og sprossene må få eit nytt malings-strøk seinare.

Det største arbeidet gjekk føre seg på ein stor utvidelse av platningen framfor hytta, sjå bilde. Dette arbeidet vart heller ikkje ferdig, men vil verte teke opp att ut i komande veke eingong.

 

?>