Siste dokument

03.05.2020
Aktiviteter for 2020

Sjå vedlagt fil for informasjon...

Last ned document

11.03.2019
Aktivitetar 2019

Her finn du planlagde aktivitetar for 20...

Last ned document

11.03.2019
Styre og nemder for 2019

Her finner du oversikt over styre og men...

Last ned document

Informasjon til medlemene i laget
Publisert av: B.Aa.Eide - 04. mai 2010

.

Formannen Torgeir Evjen , har sendt ut informasjon til alle medlemene pr post. Vi vil her ta med hovedpunkta i utsendinga. Det gjeld spesielt aktivitetane for våren og forsommaren 2010.

  • 17-mai arrangement. Vi har planlagt å delta i gudstjenesta i Domkirken på 17.mai som vanleg. Frammøtekl 09:00 i Domkirken. Nordfjordlaget deltek med fana under gudstjenesta, etter på deltar vi i hovedprosesjonen frå Festlassen.
  • Den 28 til 30. mai har vi åpen helg på hytta i Hummelsund. Vi planlegg dugnad på laurdag med hovedvekt på rydding, maling og klargjering av uteareal
  • Den 18 til 20 juni har vi også åpen hytte igjen. På laurdag 19.juni blir det tradisjonell jonsokfeiring med rømegraut og spekemat. Prisen for dette er satt til kr 150 pr person. Påmelding innan tirsdag 15.juni til Torgeir Evjen - mobil 913 80 681, eller Synnøve Hegglund - tlf. 55183487.
  • Helga 2 til 4 juli er det igjen åpaen helg på hytta, også her moglegheit til dugnad og overnatting.

Når det gjeld utleige av hytta ellers er et å finne meir informasjon under "Lagshytta", der finn de prisar og retningslinjer.

?>