Siste dokument

03.05.2020
Aktiviteter for 2020

Sjå vedlagt fil for informasjon...

Last ned document

11.03.2019
Aktivitetar 2019

Her finn du planlagde aktivitetar for 20...

Last ned document

11.03.2019
Styre og nemder for 2019

Her finner du oversikt over styre og men...

Last ned document

17. mai 2014
Publisert av: B.Aa.Eide - 19. mai 2014

.

Klar for hovedprosesjonen

Nordfjordlaget stilte i år med fana i hovedprosesjonen. Nordfjordlaget gjekk først av bygdelaga etter som laget feirer 100 i år, det eldste bygdelaget i landet.

Det vart ein svært vellykka dag for alle som hadde teke turen til sentrum for å delta i hovedprosesjonen. Under fana til Nordfjordlaget vart det etterkvart ein stor og humørfylt gjeng, trur det er lenge sidan det gjekk så mange under fana. Det er kjekt å delta når både veiret og folket er i det lune hjørnet. Nordfjordlaget seglar i medvind for tida og moro er det å sjå at så mange finn det interessant å delta under lagsfana. Om nokon har høvelege foto av Nordfjordlaget si fane i hovedprosesjonen, tek underteikna gjerne i mot.

?>