Siste dokument

06.04.2021
Styre og nemder 2021

Her er styre og nemder i laget for 2021....

Last ned document

06.04.2021
Aktivitetar for 2021

Her er dei planlagde aktivitetane for 20...

Last ned document

17. mai 2014
Publisert av: B.Aa.Eide - 19. mai 2014

.

Klar for hovedprosesjonen

Nordfjordlaget stilte i år med fana i hovedprosesjonen. Nordfjordlaget gjekk først av bygdelaga etter som laget feirer 100 i år, det eldste bygdelaget i landet.

Det vart ein svært vellykka dag for alle som hadde teke turen til sentrum for å delta i hovedprosesjonen. Under fana til Nordfjordlaget vart det etterkvart ein stor og humørfylt gjeng, trur det er lenge sidan det gjekk så mange under fana. Det er kjekt å delta når både veiret og folket er i det lune hjørnet. Nordfjordlaget seglar i medvind for tida og moro er det å sjå at så mange finn det interessant å delta under lagsfana. Om nokon har høvelege foto av Nordfjordlaget si fane i hovedprosesjonen, tek underteikna gjerne i mot.

?>