Siste dokument

03.05.2020
Aktiviteter for 2020

Sjå vedlagt fil for informasjon...

Last ned document

11.03.2019
Aktivitetar 2019

Her finn du planlagde aktivitetar for 20...

Last ned document

11.03.2019
Styre og nemder for 2019

Her finner du oversikt over styre og men...

Last ned document

17. mai utan lagsfana i år?
Publisert av: B.Aa.Eide - 19. apr 2013

.

Det er ein tradisjon at alle bygdelga stiller med lagsfanene i Domkirka under gudtjenesta om morgonen 17.mai. Utruleg kjekt å delta. Deretter går laga med fanene til hovedprosesjonen for å vere med der.

Nordfjordlaget har fått kritikk av ein del nordfjordingar når vi ikkje har makta å få nokon til å bære fana i 17.mai toget. I år slit vi også. Årsaka er ymse og spesielt at mange reiser tilbake til nordfjord denne dagen. 

Om nokon kan tenkje seg å gå med fana og under lagsfana i 17. mai toget i Bergen er vi interessert i å få tilbakemelding. Håpar nokon kan påta seg oppgåva. 

Eigen erfaring er at det er mykje kjekkare å gå i toget under ei lagsfane enn å stå på fortauskanten for å sjå på. Er ein med i toget får ein helsa på mange fleire. 

Alle frå by- og bygdelaga er velkomne i Domkyrkja, med og utan faner. 

Tradisjonen har vore at når ein er ferdig i Domkyrkja så har Krohnengen Brass Band gått i spissen for lagsfanene bort til oppstillingsplassen for hovudprosesjonen. I år har dei andre oppgaver så det vert difor berre å ta oppstilling etter gudstjenesta, for dei som ynskjer å det, og gå utover til Koengen vial lille Øvregate, ned Mariakyrkja, til høgre bort Øvre Dreggsallmenning (eit kvartal), litt til høgre i Sandbrogataten og inn porten til Koengen. Still deretter opp framme i kolonne 4.    

?>