Siste dokument

03.05.2020
Aktiviteter for 2020

Sjå vedlagt fil for informasjon...

Last ned document

11.03.2019
Aktivitetar 2019

Her finn du planlagde aktivitetar for 20...

Last ned document

11.03.2019
Styre og nemder for 2019

Her finner du oversikt over styre og men...

Last ned document

Årsmøte i Nordfjordlaget
Publisert av: - 07. mar 2011

Tirsdag 29. mars kl 19:00 vert det årsmøte i Gimle, 2. etasje.Møte vert delt i to der det fyrst vert vanleg årsmøte og deretter eit meir uformelt lagsmøte.

 

 

Årsmøte i Nordfjordlaget i Bergen vert som nemnt holdt i Gimle på siste tirsdagen i mars.

Årsmøte startar med årsmelding og regnskap og fortset deretter med val av styre og nemder. Av meir spesielle saker kan nevnast kontigent, den er i dag kr 100, skal den aukast til kr 150? Vidare ynskjer ein å få på plass bruksreglar for lagshytta og båtane.

Etter årsmøte ynskjer ein å kunne forsetje med eit lagsmøte det det vert anledning til å prate om laust og fast.

Det vert sendt ut møteinnkalling og fyldigare agenda om ikkje så lenge.

Om nokon har saker til årsmøte eller til drøfting i lagsmøte, tek vi gjerne i mot ein mail.

?>