Siste dokument

07.04.2024
Styre 2024

...

Last ned document

23.02.2024
Aktivitetar 2024

...

Last ned document

Årsmøte i Nordfjordlaget
Publisert av: - 07. mar 2011

Tirsdag 29. mars kl 19:00 vert det årsmøte i Gimle, 2. etasje.Møte vert delt i to der det fyrst vert vanleg årsmøte og deretter eit meir uformelt lagsmøte.

 

 

Årsmøte i Nordfjordlaget i Bergen vert som nemnt holdt i Gimle på siste tirsdagen i mars.

Årsmøte startar med årsmelding og regnskap og fortset deretter med val av styre og nemder. Av meir spesielle saker kan nevnast kontigent, den er i dag kr 100, skal den aukast til kr 150? Vidare ynskjer ein å få på plass bruksreglar for lagshytta og båtane.

Etter årsmøte ynskjer ein å kunne forsetje med eit lagsmøte det det vert anledning til å prate om laust og fast.

Det vert sendt ut møteinnkalling og fyldigare agenda om ikkje så lenge.

Om nokon har saker til årsmøte eller til drøfting i lagsmøte, tek vi gjerne i mot ein mail.