Siste dokument

06.04.2021
Styre og nemder 2021

Her er styre og nemder i laget for 2021....

Last ned document

06.04.2021
Aktivitetar for 2021

Her er dei planlagde aktivitetane for 20...

Last ned document

Velykka årsmøte
Publisert av: B.Aa.Eide - 17. mar 2021

.

Tysdag 16. mars var det årsmøte i Nordfjordlaget i Bergen. Det var eit særs vellykka årsmøte ihøve korona og begrensningar .  Laget står seg godt, har tilfredsstillande økonomi og lagshytta med naust, laget sitt største samlingspunkt, fremstår svært tiltalande.

Laget har dei siste par åra hatt ein del utmeldingar som fylgje av alder og fråflytting, men det gledelege er at det har kåme mange nye innmeldingar av yngre personar. Det er også spesielt kjektå sjå at det ikkje berre er personar som bur i Bergen som melder seg inn, men også folk utanbygds, folk som ønskjer å støtte det eldste erine bygdelaget i Norge, stifta i 1914.

Styret har vore stabilt dei siste åra.  Dei som sto på valg, tok gjenvald dette året også.

?>