Siste dokument

16.03.2022
Aktiviteter i NL 2022

Her er oppført dei viktigaste akt...

Last ned document

16.03.2022
Styre og nemder i NL for 2022

Her er styret og nemder for dette å...

Last ned document

Årsmøte 16.mars
Publisert av: - 28. feb 2021

.

Då er det sendt ut innkalling til årsmøte i Nordfjordlaget. Møte vert i lokala til Bergen Domkirke Sogn tysdag 16. mars kl 19:00, adressa er Marken 34. Ganske nærme parkeringshuset.

Det vert vanlege årsmøtesaker med fokus på lagshytta og korleis ein kan få opp medlemstalet. Det er ikkje å legge sjul på at snitt alderen vert noko høgare etter som åra går og vi ønskjer derfor fleire unge med i laget.tLagshytta har heldigvis vorte meir og meir nytta. Det er eit utruleg fint område hytta ligg i og er spesielt kjekt for barnefamiliar.