Siste dokument

03.05.2020
Aktiviteter for 2020

Sjå vedlagt fil for informasjon...

Last ned document

11.03.2019
Aktivitetar 2019

Her finn du planlagde aktivitetar for 20...

Last ned document

11.03.2019
Styre og nemder for 2019

Her finner du oversikt over styre og men...

Last ned document

Utsettelse av den tradisjonelle rekefesten på lagshytta i september
Publisert av: B.Aa.Eide - 19. sept 2020

.

Styret i laget har funne ut at det luraste er å utsetje den tradisjonelle rekefesten på lagshytta som skulle ha vore neste laurdag den 26. Kanskje ville eventulelle deltagara ha verga seg for å melde seg på og i denne uvisse tida er det nok luraste å holde seg litt passiv.

Styret kjem tilbake med meir informasjon når kommunen har fått ein god oversikt over utvilklinga og kjem med anbefalingar. Forøvrig kan hausten vere fin på desse trakter og det er fortsatt mogeleg å leige lagshytta.

?>