Siste dokument

03.05.2020
Aktiviteter for 2020

Sjå vedlagt fil for informasjon...

Last ned document

11.03.2019
Aktivitetar 2019

Her finn du planlagde aktivitetar for 20...

Last ned document

11.03.2019
Styre og nemder for 2019

Her finner du oversikt over styre og men...

Last ned document

Årsmøte i Nordfjordlaget 2019
Publisert av: B.Aa.Eide - 08. mar 2019

.

Hei. Vi minner om årsmøtet i laget som finn stad måndag 11. Mars kl 19:00 i lokala til Bergen Domkirke Sokn, Bryggen 13.   Vi håpar mange har anledning til å delta.  

Det vert vanlige årsmøte-saker:

Valg av ordstyrar.

Valg av referent og to personar til å signere referat

Årsmelding 2018

Regnskap 2018

Orientering om planer for laget i 2019

Statue omkring tilstand og planer for lagshytta i Hummelsund.

Val av styre og nemder.

Ingen innkomne saker til årsmøtet. 

1.   

?>