Siste dokument

16.03.2022
Aktiviteter i NL 2022

Her er oppført dei viktigaste akt...

Last ned document

16.03.2022
Styre og nemder i NL for 2022

Her er styret og nemder for dette å...

Last ned document

Endra jonsokfeiring
Publisert av: B.Aa.Eide - 15. juni 2017

.

Vi har tidleare annonsert felles jonsokfeiring ute i Hummelsund på lagshytta. Det vert dessverre nokre endringar.

Tanken var å ha åpa lagshytte med påmelding for felles servering. No viser det seg vanskeleg å få nokon til å vere kontaktperson og stå føre opplegget. Det er ferietid og mange avtaler er gjorde så vi får ikkje til å ha noko felles.

Lagshytta er derimot tilgjengeleg for dei som ønskjer å ta seg ein tur, koden til nøkkelskapet kan oppgjevast om ein vil inn i hytta. Ved naustet ligg gamal material om nokon vil lage seg eit bål i sjøkanten. Plastbåten ligg ute og motoren går no som den skal, NB 2-taktsbensin (2% olje innblanding).

 

 

?>