Siste dokument

03.05.2020
Aktiviteter for 2020

Sjå vedlagt fil for informasjon...

Last ned document

11.03.2019
Aktivitetar 2019

Her finn du planlagde aktivitetar for 20...

Last ned document

11.03.2019
Styre og nemder for 2019

Her finner du oversikt over styre og men...

Last ned document

Endra jonsokfeiring
Publisert av: B.Aa.Eide - 15. juni 2017

.

Vi har tidleare annonsert felles jonsokfeiring ute i Hummelsund på lagshytta. Det vert dessverre nokre endringar.

Tanken var å ha åpa lagshytte med påmelding for felles servering. No viser det seg vanskeleg å få nokon til å vere kontaktperson og stå føre opplegget. Det er ferietid og mange avtaler er gjorde så vi får ikkje til å ha noko felles.

Lagshytta er derimot tilgjengeleg for dei som ønskjer å ta seg ein tur, koden til nøkkelskapet kan oppgjevast om ein vil inn i hytta. Ved naustet ligg gamal material om nokon vil lage seg eit bål i sjøkanten. Plastbåten ligg ute og motoren går no som den skal, NB 2-taktsbensin (2% olje innblanding).

 

 

?>