Siste dokument

16.03.2022
Aktiviteter i NL 2022

Her er oppført dei viktigaste akt...

Last ned document

16.03.2022
Styre og nemder i NL for 2022

Her er styret og nemder for dette å...

Last ned document

Dugnad på lagshytta
Publisert av: B.Aa.Eide - 21. mai 2017

.

Da er første dugnaden i år utført. Det kunna ha vore fleire med, men dei som var der fekk gjort mykje.

Båten er no komen i orden att, motoren er komen på og den virker som den skal. Litt arbeid gjenstår for å få den i høveleg stand, men den er brukbar.

Ellers vart det både måla og rydda, så nå må ein bruke den fine plassen vi har i Hummelsund 

?>