Siste dokument

03.05.2020
Aktiviteter for 2020

Sjå vedlagt fil for informasjon...

Last ned document

11.03.2019
Aktivitetar 2019

Her finn du planlagde aktivitetar for 20...

Last ned document

11.03.2019
Styre og nemder for 2019

Her finner du oversikt over styre og men...

Last ned document

Dugnad på lagshytta
Publisert av: B.Aa.Eide - 21. mai 2017

.

Da er første dugnaden i år utført. Det kunna ha vore fleire med, men dei som var der fekk gjort mykje.

Båten er no komen i orden att, motoren er komen på og den virker som den skal. Litt arbeid gjenstår for å få den i høveleg stand, men den er brukbar.

Ellers vart det både måla og rydda, så nå må ein bruke den fine plassen vi har i Hummelsund 

?>