Siste dokument

03.05.2020
Aktiviteter for 2020

Sjå vedlagt fil for informasjon...

Last ned document

11.03.2019
Aktivitetar 2019

Her finn du planlagde aktivitetar for 20...

Last ned document

11.03.2019
Styre og nemder for 2019

Her finner du oversikt over styre og men...

Last ned document

Dugnad på lagshytta torsdag 4. mai og laurdag 6. mai
Publisert av: B.Aa.Eide - 24. apr 2017

.

Då er forhåpentleg våren her snart igjen og tid for dugnad på lagshytta. For dei som ikkje har anledning til å delta på laurdagen vil der vere mogleghet også på torsdagen, heile dagen og ikkje berre etter arbeidstid.

Sjølv om lagshytta ser bra ut og det er gjort mykje for å reduusere vedlikehaldet, er der alltid noko som må gjerast. 

Om ønskjeleg så er det som nevnt anledning til å ta turen utom også på torsdagen i tillegg til laurdagen. Det vert kjøpt inn maling etc og skaffa tilveie verktøy, men det kan vere lurt å ta med det ein trur kan vere av nytte, det viktigaste er å ta med godt humør.

Alf Kråkenes er koordinator og kan kontaktast på mobil 472 63 728 eller alf@krakenes.net.

Det er sjølvsagt mogleg for dei som vil å overnatte.

Av aktivitetar er det å få rydda utvendig, lakka vinduspostar innvendig, få vaska plastbåten og montert motoren, maling av rekkverk om veret tillet det.

Det viktigaste er likevel å ta med godt humør, mat og arbeidsklær.

?>