Siste dokument

03.05.2020
Aktiviteter for 2020

Sjå vedlagt fil for informasjon...

Last ned document

11.03.2019
Aktivitetar 2019

Her finn du planlagde aktivitetar for 20...

Last ned document

11.03.2019
Styre og nemder for 2019

Her finner du oversikt over styre og men...

Last ned document

Vel gjennomført årsmøte
Publisert av: B.Aa.Eidde - 02. apr 2017

.

Årsmøtet for 2017 var kalla inn til den 23. mars. Frammøte var som dei siste åra, men kunne kanskje ha vore betre.

Årsmøtet vart gjennomført i løpet av 2 timar. Det sitjande styret samt Fest og tiltakskomiteen vart gjenvalgt Vi håpar som tidligare at interessa for laget kan styrkje seg og at Nordfjordingar i Bergen kan sjå mnytte i det laget har og står for. Vonar mange kan ta turen ut til Hummelsund.

Oppmodar alle Nordfjordingar til å delta i laget. 

Oversikt over aktivitetar frametter og kven som er i Styret vert lagt ut under dokumenter på heimesida her. 

?>