Siste dokument

03.05.2020
Aktiviteter for 2020

Sjå vedlagt fil for informasjon...

Last ned document

11.03.2019
Aktivitetar 2019

Her finn du planlagde aktivitetar for 20...

Last ned document

11.03.2019
Styre og nemder for 2019

Her finner du oversikt over styre og men...

Last ned document

Nordfjordlaget passert 100 medlemer
Publisert av: B.Aa.Eide - 19. nov 2014

.

I forbindelse med utsendelse av informasjon i høve basaren, vart det sendt ut brev til alle medlem som ikkje har  e-mailadresser, medlem med e-mailadresse fekk informasjon sendt elektronisk.

Det er fleire som no har meldt tilbake om feil og manglar i medlemsregisteret, og det viser seg at medlemstalet går opp då fleire ikkje har vore registrert. Slik som det no ser ut så har laget passert 100 gegistrerte medlem og det er positivt i denne tid med samanslåing av kommunar og fylke, og dermed fjerning av lokal tilhørigheit. Basaren til helga den 23.nov. kan vere med på å få fleire til å delta i Nordfjordlaget?

?>