Siste dokument

03.05.2020
Aktiviteter for 2020

Sjå vedlagt fil for informasjon...

Last ned document

11.03.2019
Aktivitetar 2019

Her finn du planlagde aktivitetar for 20...

Last ned document

11.03.2019
Styre og nemder for 2019

Her finner du oversikt over styre og men...

Last ned document

Nordfjordlaget med eiga heimeside
Publisert av: B.Aa.Eide - 02. mai 2010

.

Sjøkanten med Naust

Då er Nordfjordlaget klar med eiga heimeside. Vi treng bidrag fra alle som har noko å informere medlemmer og andre brukara av heimesida.

Det være seg interessante bilder med tekst eller rein tekst, då helst i word format for dermed lettare å kunne leggast inn. Alternativt ein link til der informasjonen ligg.

Alle bidrag vert motteke med takk. Vert det sendt til post@nordfjordlaget.no så skal vi få  lagt det inn på heimesida.

?>