Siste dokument

03.05.2020
Aktiviteter for 2020

Sjå vedlagt fil for informasjon...

Last ned document

11.03.2019
Aktivitetar 2019

Her finn du planlagde aktivitetar for 20...

Last ned document

11.03.2019
Styre og nemder for 2019

Her finner du oversikt over styre og men...

Last ned document

Vel gjennomført årsmøte
Publisert av: B.Aa.Eide - 24. mar 2014

.

Årsmøtet vart gjennomført den 18. mars. Nytt styre vart valgt og etter omlag 40 år som kasserar ønskte  Bjørg Kjøs Last avløysing, det fekk ho. Ny kasserar vart Øystein Eide, som ny i styret komellers Kjetil Almenning inn. 

Oversikt over det nye styret er lagt inn på heimesida under dokument. Dokument for Aktivitetsoversikten fungerer ikkje heilt. Det viktigaste datoane er som fylgjer:

- 10. mai vert det dugnad og åpa hytte for alle som ønskjer å gjer ein innsats og delta i det sosiale.

. 17 mai vert det deltaging med fana i domkirka samt hovudprosesjonen, håpar mange deltek og at veiret     vert bra.

- 21. juni vert det tradisjonell jonsokfeiring på lagshytta i Hummelsund.

- 16. august vert det på nytt åpa hytte med dugnad og sosialt samver.

- 13. september vert det rekefest på lagshytta.

- 16. november vonar vi basaren kan gjennomførast.

Ellers mottek styret gode forslag til tiltak/aktivitetar, bruk post@nordfjordlaget.no  

?>