Siste dokument

03.05.2020
Aktiviteter for 2020

Sjå vedlagt fil for informasjon...

Last ned document

11.03.2019
Aktivitetar 2019

Her finn du planlagde aktivitetar for 20...

Last ned document

11.03.2019
Styre og nemder for 2019

Her finner du oversikt over styre og men...

Last ned document

Årsmøte i Nordfjordlaget
Publisert av: B.Aa.Eide - 22. feb 2013

Årsmøtet for 2013 vert halde mandag den 18.mars i Damsgårdsveien 125 klokka  19:00 ( Kontoret til VTT Maritime AS). Vonar mange stiller opp, spesielt dei yngre.  Formannen ynskjer alle velkomne.

Innkalling til årsmøte 2013

Mandag 18.03.2013- kl 19.00

Møte blir halde i Damsgårdsveien 125, Laksevåg(Kontoret til VTT Maritime)  

Saksliste:

1.     Årsmelding 2012

2.     Rekneskap 2012

3.     Orientering om kva som skjer på eigendomen på hytta i Hummelsund

4.     Gjennomgang av forslag til aktivitetar i 2013

5.     Val av styre og nemder

6.     Eventuelt. innkomne saker 

Saker som ein vil ha behandla på årsmøtet må være styret i hende innan 11.03.13. 

Helsing styret.

?>