Siste dokument

06.04.2021
Styre og nemder 2021

Her er styre og nemder i laget for 2021....

Last ned document

06.04.2021
Aktivitetar for 2021

Her er dei planlagde aktivitetane for 20...

Last ned document

Årsmøte i Nordfjordlaget
Publisert av: B.Aa.Eide - 22. feb 2013

Årsmøtet for 2013 vert halde mandag den 18.mars i Damsgårdsveien 125 klokka  19:00 ( Kontoret til VTT Maritime AS). Vonar mange stiller opp, spesielt dei yngre.  Formannen ynskjer alle velkomne.

Innkalling til årsmøte 2013

Mandag 18.03.2013- kl 19.00

Møte blir halde i Damsgårdsveien 125, Laksevåg(Kontoret til VTT Maritime)  

Saksliste:

1.     Årsmelding 2012

2.     Rekneskap 2012

3.     Orientering om kva som skjer på eigendomen på hytta i Hummelsund

4.     Gjennomgang av forslag til aktivitetar i 2013

5.     Val av styre og nemder

6.     Eventuelt. innkomne saker 

Saker som ein vil ha behandla på årsmøtet må være styret i hende innan 11.03.13. 

Helsing styret.

?>