Siste dokument

06.04.2021
Styre og nemder 2021

Her er styre og nemder i laget for 2021....

Last ned document

06.04.2021
Aktivitetar for 2021

Her er dei planlagde aktivitetane for 20...

Last ned document

Når går rettssaka?
Publisert av: B.Aa.Eide - 01. des 2011

.

Som dei fleste nordfjordingar har fått med seg så har Sjukehusaksjonen Nordfjord stevna Helse Førde inn for Tingretten i Bergen.

Saka dreier seg om "Midlertidig forføyning"  for å stoppe nedleggelse av ortopeditilbode ved Nordfjord Sjukehus. 

Det er avsatt 2 dager ved Bergen Tingrett, mandag den 5.desember og tirsdag den 6.desember, begge dager fra kl 09:30 til kl 16:00. For dei som har interesse av å følge med på saka er det nok anledning til å vere tilhøyrar.

På vedlagt link kjem du inn på heimesida til Bergen Tingrett og finn meir om saka 

http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/Bergen-tingrett/Nar-gar-rettssaken/?cid=AAAA1111251239421691215ACNRIPZZZZZEJBAvtale

Frå Fjordnes Tidende kan man mellom anna lese følgjande:  "Navnet "Fremtidens lokalsykehus" er også navnet på et pilotprosjekt som regjeringen vedtok 1. april der omstillingen av Nordfjord sykehus i Sogn og Fjordane skal stå modell for omstillingsprosessene i andre lokalsykehus rundt om i landet, opplyser Øien Hauge.

- Fremtidens lokalsykehus skal åpenbart ikke ha sentrale sykehusfunksjoner som fødetilbud eller kirurgi. Det kan derfor bli spennende å se hvordan man vil bemanne og drifte disse konstruksjonene og hva slags hjelp de i realiteten kan gi befolkningen i distrikts-Norge. Vi registrerer jo at man bygger ned akuttberedskap samtidig som man sier at den skal utvikles"

Dette er mellom anna noko av det Sjukehusaksjonen Nordfjord vil sette fokus på ved tingretten på mandag.

?>