Siste dokument

03.05.2020
Aktiviteter for 2020

Sjå vedlagt fil for informasjon...

Last ned document

11.03.2019
Aktivitetar 2019

Her finn du planlagde aktivitetar for 20...

Last ned document

11.03.2019
Styre og nemder for 2019

Her finner du oversikt over styre og men...

Last ned document

Nordfjord sykehus
Publisert av: Eide - 29. juli 2011

.

Nordfjordingar kjempar for sjukehuset sitt på Nordfjordeid.

I lengre tid har folk i Nordfjord vore usamd med leiinga i Helse Førde og Helse  Vest sine disposisjonar om nedbemaning ved Nordfjord sjukehus. Samstundes som regjeringa seier ein skal byggje opp eit "fyrtårn" på Nordfjordeid byggjer dei ned ved å ta bort ortopedien. Dei som er interessert i sjukehuset og kanskje vil støtte aksjonen kan gå inn på www.sjukehusaksjonen.org  og melde seg inn som medlem for kr 100.- Her ligg også ein del opplysningar. Kjersti Toppe (SP) har sendt eit krasst brev til Herlof Nilsen  i Helse vest. Du finn brevet på nemnde web-side.

?>