Siste dokument

16.03.2022
Aktiviteter i NL 2022

Her er oppført dei viktigaste akt...

Last ned document

16.03.2022
Styre og nemder i NL for 2022

Her er styret og nemder for dette å...

Last ned document

Nordfjord sykehus
Publisert av: Eide - 29. juli 2011

.

Nordfjordingar kjempar for sjukehuset sitt på Nordfjordeid.

I lengre tid har folk i Nordfjord vore usamd med leiinga i Helse Førde og Helse  Vest sine disposisjonar om nedbemaning ved Nordfjord sjukehus. Samstundes som regjeringa seier ein skal byggje opp eit "fyrtårn" på Nordfjordeid byggjer dei ned ved å ta bort ortopedien. Dei som er interessert i sjukehuset og kanskje vil støtte aksjonen kan gå inn på www.sjukehusaksjonen.org  og melde seg inn som medlem for kr 100.- Her ligg også ein del opplysningar. Kjersti Toppe (SP) har sendt eit krasst brev til Herlof Nilsen  i Helse vest. Du finn brevet på nemnde web-side.

?>