Siste dokument

03.05.2020
Aktiviteter for 2020

Sjå vedlagt fil for informasjon...

Last ned document

11.03.2019
Aktivitetar 2019

Her finn du planlagde aktivitetar for 20...

Last ned document

11.03.2019
Styre og nemder for 2019

Her finner du oversikt over styre og men...

Last ned document

Nye medlemmer i laget
Publisert av: B.Aa.Eide - 21. mai 2011

.

Nordfjord

Det er ein positiv trend i Nordfjordlaget, fleire med tilknytning til Nordfjord ønskjer å verte medlem i laget. Kjekt at fleire kan sjå fordel i det laget har, spesielt lagshytta i Hummelsund med båtar, og muligheit til sosialtsamvær.

Laget har fått fleire forespørsler om medlemskap i den seinare tid. Svært positivt for oss som har halde på nokre år i laget og som synes det er kjekt at nordfjordingar kan samlast til hyggeleg sosialt samvær. I dei siste dagane har det kome inn 5 ønskjer om innmelding fra opphaveleg Sandensarer. Det er også signalisert tilsvarande antal fra personar med røter fra Davik og andre kommunar i Nordfjord. Håpar at så mange som mogleg kan sjå nytte i laget og melder seg inn, spesielt dei unge som kan ha nytta av ein fredeleg plass saman med familien og andre Nordfjordingar.

?>