Siste dokument

03.05.2020
Aktiviteter for 2020

Sjå vedlagt fil for informasjon...

Last ned document

11.03.2019
Aktivitetar 2019

Her finn du planlagde aktivitetar for 20...

Last ned document

11.03.2019
Styre og nemder for 2019

Her finner du oversikt over styre og men...

Last ned document

Styre og nemnder for 2016
Publisert av: B.Aa.Eide - 15. mar 2016

Nordfjordlaget i Bergen     Styre og nemnder valde på årsmøte 15.03.2016:     Formann:        Bjørn Aage Eide                                    Mobil:905 45 669                                 Tertneshøyden 36                                  Vald for 1 år.                        5113 Tertnes   Varaformann:  Torgeir Evjen                                        Tlf.: 56 33 12 94/ mobil:91 38 06 81                               Espedalen 22                                         Vald 2016 -- 2 år.                        5360 Koltveit.   Kasserar:           Øystein Eide                                         Mobil: 950 79 631                                    Myrdalshovden 35                      Vald 2015– 2 år                        5131  Nyborg.                 Skrivar:             Alf J. Kråkenes                                  Tlf.: 55 26 66 84/472 63 728                        Klasakjønnveien 43                              Vald 2015 – 2 år.                        5172  Loddefjord.   Styremedlem:  Kjetil Almenning                                 Tlf 926 36 408                        Vognstølen 33                                       Vald 2016 – 2 år                                                           5096 Bergen                                                                                        Vara.styret:     Karoline Aasebø                                  1 år, mobil 41122254                        Ottar Eide                                             1 år, mobil 90172688                        Bjørg Kjøs Last                                     1 år, mobil 93689476   Husfondstyre:     Ingrid Strand                                     Vald 2012  - 6 år, mobil 41438498                        Bjørg Kjøs Last                                     Vald 2013 – 6 år, mobil 93689476                        Einar Hansen                                         Vald 2014 – 6 år, mobil 90725430   Vara.husf.s.:   Bjørn Aage Eide                                Mobil:905 45 669                        Ottar Eide                                             Tlf.: 55 18 38 66/ 901 72 688                        Reidun Thrane.                                     Tlf.: 55 93 11 39/mobil: 452 66 759   Revisorer:      Bjørg Kjøs Last                                   Tlf.: 55291935/936 89 476                        Aud Breilid Holsen                                Tlf.: 988 01 089/55164645   Tiltak- og       Anne-Karin Fossheim Eide                 Mobil. 938 60 826 fest-komite:     Herdis Bergersen                               Mobil  922 35 820                        Astrid Sissel Berge                              Tlf.: 481 99 070/55164645                                                                    Kontaktperson til arb.utvalg Bygdelagsnemda: Kjetil Almenning                         Mobil 926 36 408         Valnemd:          Bjørn Aage Eide                                 Mobil 90545669                        Karoline Aasebø                                    Tlf 55289564/41122254Last ned
?>